q
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
De nieuwe werkkostenregeling - De bedrijfskledingexpert
15548
page,page-id-15548,page-child,parent-pageid-15434,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,side_menu_slide_with_content,width_470,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-10.0,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive
 

De nieuwe werkkostenregeling

Onderstaand treft u de nieuwe werkkosten regeling voor (werk)kleding en uniformen, zoals verwoord door de belastingsienst. Deze regeling gaat per 1 januari 2014 in werking. Tot die tijd kunt u ook nog gebruikmaken van de oude regeling.

Als u kleding ter beschikking stelt (u blijft de eigenaar) aan uw werknemer die hij geheel of gedeeltelijk op de werkplek draagt, is dit onbelast als de kleding aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • De kleding is uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls.
 • De kleding is voorzien van een of meer duidelijk zichtbare, aan (de bedrijfsorganisatie van) de werkgever gebonden beeldkenmerken (bijvoorbeeld een bedrijfslogo) met een oppervlakte van ten minste 70 cm² in totaal. Deze voorwaarde geldt per kledingstuk. Voor het bepalen van de oppervlakte gaat u uit van een denkbeeldig vierkant of rechthoek om de uiterste punten van het logo.
 • De kleding blijft aantoonbaar achter op de werkplek.
  Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, is de waarde van de kleding loon van de werknemer. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

Let op!

Is de terbeschikkingstelling van de kleding onbelast? Dan is ook de vergoeding van de reinigingskosten onbelast. Een vergoeding van deze kosten aan uw werknemer is een vergoeding voor intermediaire kosten.

Er is sprake van een uniform als een (bepaalde) categorie werknemers gelijke kleding draagt die ook buiten de werkomgeving wordt geassocieerd met een bedrijf of beroep. De kleding van bijvoorbeeld militairen en stewardessen wordt als uniform beschouwd, maar dat geldt niet voor de zwarte broek met blauwe blazer van chauffeurs. Of er sprake is van een uniform en uit welke onderdelen een uniform bestaat, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Het gaat daarbij om de herkenbaarheid van de kleding in relatie tot het bedrijf van de werkgever, bijvoorbeeld:

 • Is er sprake van uitbundige bedrijfskleuren die ervoor zorgen dat een derde de kleding associeert met uw bedrijf of organisatie?
 • Is dezelfde kleding te koop in gewone winkels?

Deze aspecten kunt u met ons afstemmen. Als een kledingstuk onderdeel is van een uniform dat voor de uitoefening van de dienstbetrekking wordt gebruikt, dan is dat kledingstuk werkkleding. In dat geval is het niet relevant of een onderdeel van een uniform afzonderlijk niet als zodanig herkenbaar is of buiten de dienstbetrekking gedragen zou kunnen worden.

Let op!

Een vergoeding voor de kosten of verstrekking (de werknemer wordt eigenaar) van werkkleding of werkschoenen is loon van de werknemer. Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt dit loon ook als eindheffingsloon onderbrengen in uw vrije ruimte.

De verstrekking van kleding kan samenhangen met verplichtingen die u hebt op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, zoals speciale isolerende of beschermende kleding (zie ook: Arbovoorzieningen). In zo’n geval is ter beschikking gestelde kleding onbelast. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U hebt als werkgever een arboplan.
 • De verstrekking van kleding maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan.
 • De kleding wordt overwegend tijdens werktijd gedragen.
 • De werknemer hoeft geen eigen bijdrage te betalen.

Bron: site Belastingdienst